Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Jupiter with Moons (30 March 2017)

Callisto, Europa, Ganymede, Io, Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου