Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Moon, Illuminated: 9.0% (30 March 2017)

Τime 20:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου