Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Sunspots 2644, 2645 (1 April 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 147,737 Million km, Sunspots 2644, 2645, Τime 10:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου