Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Moon, Illuminated: 27.9% (1 April 2017)

Τime 21:00 Larissa Greece Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope Televue Barlow 3X Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου