Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Moon, Illuminated: 45,4% (21 March 2017)

Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου