Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Pleiades M45, Seven Sisters (20 March 2017)

Pleiades Star Cluster Distance: 444,3 ly, Τime 20:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου