Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Orion Nebula, M42 (20 March 2017)

Distance 1343,9 Light Years, Τime 21:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου