Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Moon Illuminated: 54,8% (20 March 2017)

Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου