Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Moon, Illuminated: 63,7% (6 March 2017)

Τime 18:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου