Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Orion Nebula, M42 - NGC1976 - Orion A

Distance 1343,9 Light Years, Τime 21:30 Larissa Greece (7 March 2017), Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου