Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Jupiter Moons (16 April 2017)

Callisto, Europa, Ganymede, Io, Τime 23:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου