Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Moon, Illuminated: 86.8% (15 April 2017)

Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου