Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

The Sun Today (22 April 2017)

Type: Star, Distance 147,737 Million km, Sunspots 2651,2652,2653, Τime 14:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου