Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Jupiter With Moons (22 April 2017)

Callisto, Europa, Ganymede, Io, Τime 23:40 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου