Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Saturn With Moons Rhea, Titan (23 April 2017)

Τime 04:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου