Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Antares, Pulsating Variable Star (24 April 2017)

Antares, Pulsating Variable Star, Distance:553,75 ly, Τime 05:00 Larissa Greece , Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου