Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Star Altair in Aquila - Eagle (25 April 2017)

Τime 05:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου