Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Jupiter with Moons (27 April 2017)

Τime 23:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου