Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Moon, Illuminated: 35.8% (1 May 2017)

Τime 21:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου