Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Moon, Illuminated: 49.2% (19 May 2017)

Τime 05:00 Larissa Greece, Distance: 385537,922 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου