Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Venus (22 May 2017)

Τime 06:00 Larissa Greece, Illuminated: 42.3%, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου