Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Moon, Illuminated: 82,2% (14 June 2017)

Τime 05:30 Larissa Greece, Distance: 393757,416 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου