Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Full Moon (9 June 2017)

Τime 23:45 Larissa Greece, Distance: 403556,434 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου