Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Sun - Sunspots 2661 (4 June 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 151,759 Million km, Τime 12:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου