Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Moon, Illuminated: 60,3% (14 August 2017)

Τime 07:00 Larissa Greece, Distance: 368295,021 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου