Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Moon, Illuminated: 80,8% (12 August 2017)

Τime 05:30 Larissa Greece, Distance: 375273,540 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου