Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Moon, Illuminated: 19,5% (24 September 2017)

Τime 19:50 Larissa Greece, Distance: 398037,900 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου