Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Sun - Sunspot 2681 (24 September 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 150,053 Million km, Τime 17:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου