Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Pegasus Cluster, M15 (23 September 2017)

Type:Globular Star Cluster, Distance 32620,0 Light Years, Τime 23:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου