Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Saturn (15 September 2017)

Τime 21:30 Larissa Greece, Distance: 1501,864 Mio km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου