Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Tegmine (Zeta Cancri) close on Moon (16 September 2017)

Tegmine Double Star Distance: 83,39 ly, Τime 05:50 - 06:34 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου