Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Sirius, Double Star (17 September 2017)

Τime 06:05 - 06:30 Larissa Greece , Distance: 8,60 ly, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου