Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Sun - Sunspots AR2674 (2 September 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 150,916 Million km, Τime 17:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου