Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Sun - Sunspots AR2674,AR2673,AR2675 (1 September 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 150,953 Million km, Τime 16:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου