Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Flare near star Vega (16 October 2017)

Vega (a Lyr), pulsating variable star, double star, Distance: 25,04 Light Years, Τime: 20:25, Larissa, Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου