Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Regulus, Constellation Leonis, (15 October 2017)

Regulus, Type: double star, Constellation: Leo, Distance: 79,30 Light Years, Τime: 05:00, Larissa, Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου