Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Moon, Illuminated: 54,6% (12 October 2017)

Τime 05:20 Larissa Greece, Distance: 364710,570 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου