Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Saturn (10 October 2017)

Τime 20:00 Larissa Greece, Distance: 1561,703 Mio km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου