Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Moon, Illuminated: 85,9% (9 October 2017)

Τime 04:50 Larissa Greece, Distance: 361144,589 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου