Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Moon, Illuminated: 99,1% (5 October 2017)

Τime 04:00 Larissa Greece, Distance: 373328,340 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου