Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Moon, Illuminated: 82,3% (1 October 2017)

Τime 20:15 Larissa Greece, Distance: 389590,757 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου