Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Sun - Sunspot regions 2682,2683 (1 October 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 149,750 Million km, Τime 15:45 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου