Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Moon, Illuminated: 30,4% (24 November 2017)

Τime 18:00 Larissa Greece, Distance: 398605,808 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου