Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Moon, Illuminated: 8,8% (21 November 2017)

Τime 18:00 Larissa Greece, Distance: 404513,107 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου