Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Orion Nebula, M42 (14 November 2017)

Distance 1343,9 Light Years, Τime 01:45 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου