Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Orion Nebula, M42 (17 December 2017)

Distance 1343,9 Light Years, Τime 21:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου