Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Sun - Sunspots region 2692 (23 December 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 149,750 Million km, Τime 13:15 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου