Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Close approach of Jupiter and Mars (7 January 2018)

Τime 06:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου