Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Moon, Illuminated: 88,1% (5 January 2018)

Τime 01:00 Larissa Greece, Distance: 360436,218 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου