Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Moon, Illuminated: 75,6% (5 February 2018)

Τime 03:00 Larissa Greece, Distance: 377956,252 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου